Termeni și condiții de utilizare

  1.  Informații generale
  2.  Răspundere și declinarea răspunderii
  3.   Proprietate intelectuală
  4.  Legislația și jurisdicția aplicabile

1. INFORMAȚII GENERALE

1.1. Prezentul document stabilește termenii și condițiile care guvernează utilizarea website-ului www.lyset.ro.

1.2. Vizitarea, folosirea, solicitarea de materiale și informații din partea noastră, pe website-ul www.lyset.ro implică acceptarea prezenților Termeni și Condiții. Pentru folosirea în bune condiții a website-ului, vă adresăm rugămintea de a citi cu atenție și în integralitate acești Termeni și Condiții.

1.3. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții sau ale site-ului www.lyset.ro fără o notificare prealabilă, aceste modificări devenind obligatorii și cu efect imediat pentru toți utilizatorii. Aveți responsabilitatea de a citi cu regularitate Termenii și Condițiile website-ului nostru, de fiecare dată urmând a se aplica acea versiune în vigoare la momentul încheierii contractului sau utilizării website-ului.

1.4. Site-ul www.lyset.ro vine în completarea noului nostru showroom de mobilier, localizat în strada Crișana 31, București.

1.5.  Unicul comerciant al produselor prezentate pe web site-ul www.lyset.ro este AB Property Services S.R.L.

1.6. Informații despre companie:

Denumire: AB Property Services S.R.L., societate comercială de drept român, cu capital integral privat

Sediu social: BUCUREȘTI SECTOR 3, BLD. CAMIL RESSU, NR. 2
Număr de ordine în Registrul Comerțului: . J40/244/2019

Cod Unic de Înregistrare: RO40400154

Capital Social: Lei

Telefon: 0751 915 258

E-mail: sales@lyset.ro

1.7. În utilizarea facilităților și serviciilor oferite prin intermediul website-ului nostru veți furniza doar informații reale, corecte, actuale și complete, pe care ne autorizați să le folosim exclusiv în scopul pentru care ați fost de acord să ni le puneți la dispoziție. Este posibil ca anumite servicii să fie condiționate de furnizarea datelor dumneavoastră personale.

În situația în care vom considera că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a bloca  accesul la utilizarea platformei, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Astfel, AB Property Services își rezervă dreptul de a refuza accesul unor utilizatori la o parte sau la toate funcțiile site-ului, de a șterge definitiv contul de utilizator, comentariile postate, în cazul în care, în baza conduitei sau a activității de pe site, va considera că utilizatorul în cauză ar putea prejudicia prin acțiunile sale interesele AB Property Services. Riscurile evaluate pot fi reprezentate de: orice acțiuni desfășurate cu rea credință și care afectează/fraudează funcțiile site-ului sau au periclitat/pot periclita performanțele sistemului nostru informatic. În funcție de gravitatea riscului evaluat, AB Property Services își rezervă dreptul de a informa autoritățile competente spre a dispune măsurile care se impun.

În oricare dintre aceste cazuri, utilizatorul se poate adresa AB Property Services (printr-un email adresat la sales@lyset.ro) pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea restricțiilor în cauză.

2. RĂSPUNDERE ȘI DECLINAREA RĂSPUNDERII

2.1.  AB Property Services nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru vreuna dintre situațiile enumerate mai jos:

2.2. erori de funcționare a rețelelor de internet care pot afecta utilizarea website-ului;

2.3. imposibilitatea de utilizare a website-ului;

2.4. funcționarea necorespunzătoare a oricăror programe software;

2.5. erori tehnice și/sau umane de orice fel;

2.6. cazuri de forță majoră, caz fortuit sau evenimente ce nu sunt sub controlul acesteia, caz în care termenele asumate vor fi prelungite în mod corespunzător;

2.7. fraude comise de către terți în detrimentul oricărui utilizator;

2.8.  Imaginile publicate pe site sunt conforme cu realitatea, însă uneori nuanțele culorilor produselor reproduse pe website pot diferi ușor în realitate; AB Property Services nu va fi ținută răspunzătoare pentru astfel de diferențe.

2.9.  Niciun conținut transmis către utilizator prin orice mijloc de comunicare sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea AB Property Services față de respectivul conținut.

3. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
3.1.  Întregul conținut al site-ului www.lyset.ro este proprietatea S.C. AB Property Services S.R.L. și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor.

3.2. Toate drepturile de autor, mărcile înregistrate și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor sau informațiilor conținute de acest website (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică Web, scripturi, programe, logo-uri, baze de date) ne aparțin în mod exclusiv nouă sau partenerilor noștri și sunt protejate de legile privind drepturile de proprietate intelectuală. Aveți dreptul de a folosi aceste materiale sau informații numai cu acordul nostru prealabil. Este interzisă reproducerea parțială sau totală a conținutului, designului sau a componentelor acestui website.

4. LEGISLAȚIA ȘI JURISDICȚIA APLICABILE
4.1. Utilizarea website-ului nostru este guvernat de legislația română.

4.2. Orice neînțelegere care decurge din sau în legătură cu folosirea website-ului, dacă nu va putea fi soluționată amiabil în termen de 30 de zile de la data apariției, va fi supusă spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul AB Property Services.

4.3. Orice reclamații din partea utilizatorilor vor fi adresate în scris la adresa sales@lyset.ro pentru a putea fi rezolvate pe cale amiabilă. Utilizatorul nu poate renunța la drepturile care îi sunt garantate de lege.